Jelgavas ielas
Lasītava

Alekseja Prohorova iela

Ielas rašanās brīdis ir: 1931. gads

Sesavas iela: 1931. gads — aptuveni 1967. gads (36 gadi)

Alekseja Prohorova iela: aptuveni 1967. gads — mūsdienas

Attēli

Cilvēki šīs ielas nosaukumā

Aleksejs Prohorovs

El. pasts: jelgavasielas@gmail.com