Jelgavas ielas
Lasītava

Aleksandra iela

Ielas rašanās brīdis ir: XVII gs.

Aleksandra iela (Aleksanderstraße, Александровская улица): XVII gs. — 1924. gada augusts (vairāk par 200 gadiem)

Apvienota ar Jaunā iela, izveidojot Viestura iela: 1924. gada augusts

El. pasts: jelgavasielas@gmail.com