Jelgavas ielas
Lasītava
Dienvidu gals

Aku ceļš

Ielas rašanās brīdis ir: 1949. gada 22. novembris

Attēli

M. Ozols
El. pasts: jelgavasielas@gmail.com