Jelgavas ielas
Lasītava

Akcīzes iela

Ielas rašanās brīdis ir: XVII gs.

Akcīzes iela (Akzisestraße, Акцизная улица): XVII gs. — 1924. gada augusts (vairāk par 200 gadiem)

Apvienota ar Ezera iela, Lilienfelda iela, izveidojot Uzvaras iela: 1924. gada augusts

El. pasts: jelgavasielas@gmail.com