Jelgavas ielas
Lasītava
Vidus

Ābeļu iela

Ielas rašanās brīdis ir: 1953. gada 9. jūnijs

Attēli

M. Ozols
El. pasts: jelgavasielas@gmail.com