Jelgavas ielas
Lasītava

Ābeļu iela

Ielas rašanās brīdis ir: 1953. gada 9. jūnijs

Attēli

El. pasts: jelgavasielas@gmail.com