Jelgavas ielas
Lasītava
Līnijas

3. līnija

Ielas rašanās brīdis ir: 1932. gads

Attēli

M. Ozols
El. pasts: jelgavasielas@gmail.com