Jelgavas ielas
Lasītava

Vladimirs Ļeņins

 

 ...

Vladimirs Ļeņins (1870-1924), krievu revolucionārs, publicists, marksisma teorijas attīstītājs, viens no boļševiku partijas un Padomju Krievijas dibinātājiem. Iela pārdēvēta par godu V. Ļeņina 90 gadu jubeilejai.

Lielā iela

El. pasts: jelgavasielas@gmail.com