Jelgavas ielas
Lasītava

Teodors Grothuss

 

 ...

Teodors Grothuss (Christian Johann Dietrich Theodor von Grotthuß, 1785 — 1822) Ķīmiķis, fiziķis, viens no elektroķīmijas un fotoķīmijas pamatlicējiem, viens no izcilākajiem Kurzemes Literatūras un mākslas biedrības locekļiem.

Teodora Grothusa iela

El. pasts: jelgavasielas@gmail.com