Jelgavas ielas
Lasītava

Pēteris Stučka

 

 ...

Pēteris Stučka (1865-1932), revolucionārās kustības dalībnieks. Tieslietu tautas komisārs 1917. gadā, Latvijas parstāvis Brestas miera sarunās, Padomju Latvijas valdības priekšsēdētājs līdz 1920. gadam. Publicējis daudzus rakstus un zinatniskus darbus padomju tiesību teorijā.

Pētera iela

El. pasts: jelgavasielas@gmail.com