Jelgavas ielas
Lasītava

Otomārs Oškalns

Otomārs Oškalns (1904-1947), revolucionārās un partizāņu kustības dalībnieks, Padomju Savienības varonis, partizāņu kustības organizētājs Latvijā, no 1946. gada LPSR tehnisko kultūru ministrs.

Romas iela

El. pasts: jelgavasielas@gmail.com