Jelgavas ielas
Lasītava

Jūlijs Kārlis Daniševskis

Jūlijs Kārlis Daniševskis (1884-1938), revolucionārās kustības dalībnieks. Beidzis Jelgavas reālskolu, te sācis revolucionāra gaitas. 1919. g. Padomju Latvijas valdības priekšsēdētāja vietnieks, armijas Revolucionārās kara padomes loceklis, vēlāk Sarkanās Armijas Galvenā štāba komisārs.

Atmodas iela

El. pasts: jelgavasielas@gmail.com