Jelgavas ielas
Lasītava

Josts Mellers

Josts Mellers (Jost Möller) Jelgavas fogts, Trīsvienības baznīcas pagalmā atradies 1693. gadā celts viņam un viņa ģimenei veltīts kapa piemineklis.

Pasta iela

M. Ozols
El. pasts: jelgavasielas@gmail.com