Jelgavas ielas
Lasītava

Jānis Poruks

Jānis Poruks (1871-1911), rakstnieks.

J. Poruka iela

El. pasts: jelgavasielas@gmail.com