Jelgavas ielas
Lasītava

Jānis Bisenieks

Jānis Bisenieks (1864-1923), agronoms, sabiedrisks darbinieks, tautsaimnieks. Mācījies Jelgavas 3.elementārskolā (1874-1877), Jelgavas reālskolā. Dibinājis Jelgavas Lauksaimniecības biedrību (1893), Jelgavas (vēlāk Mežotnes, Saulaines) Lauksaimniecības skolu (1908), Jelgavas komercbanku (1912), bijis daudzu biedrību un iestāžu rosinātājs, dibinātājs un vadītājs. Jelgavas Latviešu biedrības priekšnieks (1901-1902), žurnāla "Zemkopis" izdevējs.

Svētes iela

M. Ozols
El. pasts: jelgavasielas@gmail.com