Jelgavas ielas
Lasītava

Imanta

Imanta (īstenībā Imauts) 1198. gada 24. jūlijā Rīgas, Salas un Ikšķiles lībiešu kaujā pret krustnešiem nogalināja krustnešu vadoni bīskapu Bertoldu.

Imantas iela

M. Ozols
El. pasts: jelgavasielas@gmail.com