Jelgavas ielas
Lasītava

Imanta

Imanta (īstenībā Imauts) 1198. gada 24. jūlijā Rīgas, Salas un Ikšķiles lībiešu kaujā pret krustnešiem nogalināja krustnešu vadoni bīskapu Bertoldu.

Imantas iela

El. pasts: jelgavasielas@gmail.com