Jelgavas ielas
Lasītava

Emilis Melngailis

 

 ...

Emilis Melngailis (1874-1954), komponists, folklorists, mūzikas kritiķis. Vācis un sistematizējis latviešu muzikālās folkloras materiālus, izstrādājis tautasdziesmu apdares stilu.

Emiļa Melngaiļa iela

El. pasts: jelgavasielas@gmail.com