Jelgavas ielas
Lasītava

Eduards Veidenbaums

Eduards Veidenbaums (1867-1892), dzejnieks. Darbojies Pīpkolonijā, kas popularizēja sabiedriskās un dabas zinātnes.

Eduarda Veidenbauma iela

El. pasts: jelgavasielas@gmail.com