Jelgavas ielas
Lasītava

Anna Brigadere

Anna Brigadere (1861-1933), rakstniece, latviešu pasaku lugu — "Sprīdītis" (1904), "Princese Gundega un karalis Brusubārda" (1912) u.c. autore.

Annas Brigaderes iela

M. Ozols
El. pasts: jelgavasielas@gmail.com