Jelgavas ielas
Lasītava

Citas lapas par Jelgavu

jelgava.lv — Jelgavas domes oficiālā lapa.

www.jelgavasbiblioteka.lv/par-jelgavu/novadpetnieciba/jelgavas-ielas/ Jelgavas Zinātniskās bibliotēkas lapa par ielām.

jvmm.lv — Jelgavas Vēstures un mākslas muzeja lapa.

jelgavaspilsatjaunosana.webs.com – referāts par Jelgavas pils atjaunošanu pēc kara.

El. pasts: jelgavasielas@gmail.com