Jelgavas ielas
Lasītava

Vīgriežu iela

Ielas rašanās brīdis ir: 1956. gada 17. janvāris

F. Gaiļa iela: 1956. gada 17. janvāris — 1991. gada 11. oktobris (35 gadi un 9 mēneši)

Vīgriežu iela: 1991. gada 11. oktobris — mūsdienas

Attēli

Cilvēki šīs ielas nosaukumā

Fricis Gailis

El. pasts: jelgavasielas@gmail.com