Jelgavas ielas
Lasītava

Upes iela

Ielas rašanās brīdis ir: 1958. gads

Attēli

El. pasts: jelgavasielas@gmail.com