Jelgavas ielas
Lasītava

Strēlnieku iela

Ielas rašanās brīdis ir: XIX gs.

Strēlnieku iela (Schützenstraße, Стрѣлковая улица): XIX gs. — mūsdienas

Pievienojās citai ielai, Stacijas iela: pēc 1940. gada

El. pasts: jelgavasielas@gmail.com