Jelgavas ielas
Lasītava

Stadiona iela

Ielas rašanās brīdis ir: 1930. gads

Aizsargu iela: 1930. gads — 1940. gada 27. augusts (10 gadi un 8 mēneši)

Stadiona iela: 1940. gada 27. augusts — 1941. gada 14. jūlijs (11 mēneši)

1940. gada 27. augusts: pievienojās Skautu iela

Aizsargu iela: 1941. gada 14. jūlijs — aptuveni 1944. gads (2 gadi)

1941. gada 14. jūlijs: atdalījās Skautu iela

Stadiona iela: aptuveni 1944. gads — mūsdienas

Aptuveni 1944. gads: pievienojās Skautu iela

1994. gads: atdalījās Skautu iela

Attēli

El. pasts: jelgavasielas@gmail.com