Jelgavas ielas
Lasītava

Stacijas iela

Ielas rašanās brīdis ir: pirms 1939. gada

Stacijas iela: pirms 1939. gada — mūsdienas

Pēc 1940. gada: pievienojās Strēlnieku iela

Attēli

El. pasts: jelgavasielas@gmail.com