Jelgavas ielas
Lasītava

Šķūņu iela

Ielas rašanās brīdis ir: XIX gs.

Kādreiz arī Scheunenstraße

Attēli

El. pasts: jelgavasielas@gmail.com