Jelgavas ielas
Lasītava

Skautu iela

Ielas rašanās brīdis ir: aptuveni 1930. gads

Skautu iela: aptuveni 1930. gads — mūsdienas

Pievienojās citai ielai, Stadiona iela: 1940. gada 27. augusts

Skautu iela tika atdalīta no citas ielas, Stadiona iela: 1941. gada 14. jūlijs — mūsdienas

Pievienojās citai ielai, Stadiona iela: aptuveni 1944. gads

Skautu iela tika atdalīta no citas ielas, Stadiona iela: 1994. gads — mūsdienas

Attēli

El. pasts: jelgavasielas@gmail.com