Jelgavas ielas
Lasītava

Salnas iela

Ielas rašanās brīdis ir: pēc 1967. gada

Salnas iela tika atdalīta no citas ielas, Savienības iela: pēc 1967. gada — mūsdienas

Attēli

El. pasts: jelgavasielas@gmail.com