Jelgavas ielas
Lasītava

Sakņudārza iela

Ielas rašanās brīdis ir: XIX gs.

Kādreiz arī Gemüsegartenstraße, Огородная улица

Attēli

El. pasts: jelgavasielas@gmail.com