Jelgavas ielas
Lasītava

Romas iela

Ielas rašanās brīdis ir: 1929. gads

Romas iela: 1929. gads — pēc 1953. gada 9. jūnija (24 gadi)

O. Oškalna iela: pēc 1953. gada 9. jūnija — 1990. gada 26. aprīlis (36 gadi)

Romas iela: 1990. gada 26. aprīlis — mūsdienas

Attēli

Cilvēki šīs ielas nosaukumā

Otomārs Oškalns

El. pasts: jelgavasielas@gmail.com