Jelgavas ielas
Lasītava

Pilssalas iela

Ielas rašanās brīdis ir: aptuveni 1940. gads

Pils iela (Pils sala): aptuveni 1940. gads — pirms 1989. gada (49 gadi)

Pilssalas iela (Pils sala): pirms 1989. gada — mūsdienas

Attēli

El. pasts: jelgavasielas@gmail.com