Jelgavas ielas
Lasītava

Pavasara iela

Ielas rašanās brīdis ir: XIX gs.

Ņevas iela (Nevastraße): XIX gs. — 1924. gada augusts

Pavasara iela: 1924. gada augusts — mūsdienas

Attēli

El. pasts: jelgavasielas@gmail.com