Jelgavas ielas
Lasītava

Paula Lejiņa iela

Ielas rašanās brīdis ir: pēc 1967. gada

Pārupes iela tika atdalīta no citas ielas, Jaunais ceļš: pēc 1967. gada — 1985. gada 15. novembris (18 gadi)

Paula Lejiņa iela: 1985. gada 15. novembris — mūsdienas

Attēli

Cilvēki šīs ielas nosaukumā

Pauls Lejiņš

El. pasts: jelgavasielas@gmail.com