Jelgavas ielas
Lasītava

Nikolaja iela

Ielas rašanās brīdis ir: XVII gs.

Nikolaja iela (Nikolaistraße, Николаевская улица): XVII gs. — 1924. gada augusts (vairāk par 200 gadiem)

Apvienota ar Vecā iela, izveidojot Rūdolfa Blaumaņa iela: 1924. gada augusts

El. pasts: jelgavasielas@gmail.com