Jelgavas ielas
Lasītava

Krišjāņa Barona iela

Ielas rašanās brīdis ir: XVII gs.

Grāvju iela (Graf Gatan): XVII gs. — XIX gs. (vairāk par 200 gadiem)

Skrīveru iela (Schreiberstraße, Писарская улица): XIX gs. — 1924. gada augusts

Krišjāņa Barona iela: 1924. gada augusts — mūsdienas

Aptuveni 1944. gads: pievienojās Dzirnavu iela

Attēli

Cilvēki šīs ielas nosaukumā

Krišjānis Barons

El. pasts: jelgavasielas@gmail.com