Jelgavas ielas
Lasītava

Jaunais ceļš

Ielas rašanās brīdis ir: 1929. gads

Jaunais ceļš: 1929. gads — mūsdienas

Pēc 1967. gada: atdalījās Paula Lejiņa iela

Attēli

El. pasts: jelgavasielas@gmail.com