Jelgavas ielas
Lasītava

Jāņa Asara iela

Ielas rašanās brīdis ir: 1949. gada 22. novembris

Jāņa Asara iela tika atdalīta no citas ielas, Vaļņu iela: 1949. gada 22. novembris — mūsdienas

Attēli

Cilvēki šīs ielas nosaukumā

Jānis Asaris

El. pasts: jelgavasielas@gmail.com