Jelgavas ielas
Lasītava

Emīla Dārziņa iela

Ielas rašanās brīdis ir: 1956. gada 17. janvāris

Attēli

Cilvēki šīs ielas nosaukumā

Emīls Dārziņš

El. pasts: jelgavasielas@gmail.com