Jelgavas ielas
Lasītava

Egas iela

Ielas rašanās brīdis ir: XIX gs.

Kādreiz arī Egastraße

Attēli

El. pasts: jelgavasielas@gmail.com