Jelgavas ielas
Lasītava

Eduarda Veidenbauma iela

Ielas rašanās brīdis ir: XIX gs.

Viļuma iela (Wilhelmstraße): XIX gs. — 1924. gada augusts

Vidvuda iela: 1924. gada augusts — pēc 1950. gada 11. jūlija (25 gadi)

Eduarda Veidenbauma iela: pēc 1950. gada 11. jūlija — mūsdienas

Attēli

Cilvēki šīs ielas nosaukumā

Eduards Veidenbaums

Vidvuds

El. pasts: jelgavasielas@gmail.com