Jelgavas ielas
Lasītava

Dobeles šoseja

Ielas rašanās brīdis ir: XIX gs.

Grīvas šoseja (Griewensche Landstraße, Griwasche Chaussee, Гривенское шоссе): XIX gs. — aptuveni 1920. gads

Dobeles šoseja: aptuveni 1920. gads — mūsdienas

Attēli

El. pasts: jelgavasielas@gmail.com