Jelgavas ielas
Lasītava

Ausekļa iela

Ielas rašanās brīdis ir: XIX gs.

Marijas iela (Marienstraße, Маріинская улица): XIX gs. — 1940. gada 27. marts

Ausekļa iela: 1940. gada 27. marts — mūsdienas

Attēli

Cilvēki šīs ielas nosaukumā

Auseklis

El. pasts: jelgavasielas@gmail.com