Jelgavas ielas
Lasītava

Annas iela

Ielas rašanās brīdis ir: XVII gs.

Annas iela (Annenstraße, Аннинская улица): XVII gs. — mūsdienas

Pievienojās citai ielai, Raiņa iela: 1950. gada 11. jūlijs

El. pasts: jelgavasielas@gmail.com