Jelgavas ielas
Lasītava

Pilsētas nami


Jelgavas stacija

Nikolaja baznīca Kannulējēju ielā

Jāņa baznīca

Pētera akadēmija sešdesmitajos gados

Mēdema muiža

Slavenā cukurfabrika
El. pasts: jelgavasielas@gmail.com