Jelgavas ielas
Lasītava

Rūdolfs Dzilna

 

 ...

Rūdolfs Dzilna (1882-1905), revolucionārās kustības dalībnieks. Krāmera fabrikā 1903.g. organizēja pirmo nelegālo sociāldemokrātisko strādnieku pulciņu. 1905.g. jūlijā nošauts apcietināšanas laikā pie Annas baznīcas (F. Brieža un K. Barona stūra). Revolūcijas 50. jubilejā Meiju ceļš pārdēvēts par R. Dzilnas ielu.

Meiju ceļš

El. pasts: jelgavasielas@gmail.com