Jelgavas ielas
Lasītava

Pauls Hindenburgs

Pauls Hindenburgs (Paul von Hindenburg, 1847-1934), vācu feldmaršals, kļuva par otro Vācijas prezidentu 1925. gadā.

Dambja iela

M. Ozols
El. pasts: jelgavasielas@gmail.com