Jelgavas ielas
Lasītava

Jurijs Gagarins

Jurijs Gagarins (1934-1968), pirmais cilvēks, kurš veicis lidojumu kosmiskajā telpā 1961. gada 12. aprīlī.

Svētes iela

El. pasts: jelgavasielas@gmail.com