Jelgavas ielas
Lasītava

Josifs Staļins

Josifs Staļins (1879-1953), īstajā vārdā Josifs Džugašvili, padomju valsts un partijas darbinieks, PSKP ģenerālsekretārs no 1922. gada līdz nāvei, no divdesmito gadu beigām neierobežots diktators.

Lielā iela

El. pasts: jelgavasielas@gmail.com