Jelgavas ielas
Lasītava

Jānis Lencmanis

Jānis Lencmanis (1881-1939). revolucionārās kustības dalībnieks. 1894. gadā strādājis Krāmera fabrikā Jelgavā. Strādnieku pulciņu organizētājs, 1919. gadā Padomju Latvijas armijas Revolucionārās kara padomes loceklis. Vēlāk dažādos amatos PSRS (arī PSRS tirdzniecības flotes vadītājs).

Pērnavas iela

El. pasts: jelgavasielas@gmail.com