Jelgavas ielas
Lasītava

Ivans Mičurins

Ivans Mičurins (1855-1935), slavens krievu botāniķis un selekcionārs.

Aroniju iela

M. Ozols
El. pasts: jelgavasielas@gmail.com