Jelgavas ielas
Lasītava

Andrejs Upīts

Andrejs Upīts (1877-1970) Latviešu rakstnieks, aktīvs padomju varas atbalstītājs. 1945. gadā sarakstīja romānu "Zaļā zeme".

Jura Mātera iela

M. Ozols
El. pasts: jelgavasielas@gmail.com